KIỂM ĐỊNH TỔNG THỂ CHẤT LƯỢNG THÉP T-TTRUSS

Vật liệu thép mạ

KIỂM ĐỊNH TỔNG THỂ CHẤT LƯỢNG THÉP T-TTRUSS

KIỂM ĐỊNH TỔNG THỂ CHẤT LƯỢNG THÉP T-TTRUSS
23/07/2018 - 04:07:17 PM | 2829
Tất cả các tính toán thiết kế đều được kiểm tra bằng thực nghiệm tại Trung Tâm công nghệ BlueScope Lysaght, một trung tâm thử nghiệm tiêu chuẩn thế giới
Tất cả các tính toán thiết kế đều được kiểm tra bằng thực nghiệm tại Trung Tâm công nghệ BlueScope Lysaght, một trung tâm thử nghiệm tiêu chuẩn thế giới được chứng nhận bởi Hiệp hội kiểm định quốc gia (NATA) của Úc.
Kiểm tra sức chịu tải tổng thể giàn
 
 
 
Kiểm tra sức chịu tải tổng thể giàn
 
 
Kiểm tra sức chịu tải lên kết vít
 
Gọi điện SMS Chỉ đường