BIỆN PHÁP THI CÔNG KẾT CẤU KÈO MÁI

Vật liệu thép mạ

BIỆN PHÁP THI CÔNG KẾT CẤU KÈO MÁI

BIỆN PHÁP THI CÔNG KẾT CẤU KÈO MÁI
23/07/2018 - 04:07:45 PM | 4523
BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ VÌ KÈO THÉP MẠ TRỌNG LƯỢNG NHẸ TTTRUSS AZ100-G550
BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ VÌ KÈO THÉP MẠ TRỌNG LƯỢNG NHẸ TTTRUSS AZ100-G550
I. Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng
 
 Giám đốc dự án phải đảm bảo cung cấp các phương tiện cần thiết cho việc chuẩn bị mặt bằng hoàn thành trước khi việc chế tạo mái được tiến hành, bao gồm:
 
 a)      Văn phòng làm việc và lán trại cho công nhân chế tạo mái.
 
 b)      Cung cấp nguồn điện cần thiết và ổn định tại công trường. Việc mất điện đột ngột có thể làm hư dụng cụ thi công và làm ảnh hưởng tiến độ chế tạo mái.
 
 c)      Nếu nguồn điện không ổn định,  nhà thầu/ khách hành phải có trách nhiệm cung cấp máy phát điện.
 
 d)      Dầm bê tông mái phải hòan thành và đảm bảo chính xác vị trí và cao độ đúng theo thông tin thiết kế.
 
 e)      Chi tiết cần thiết cho việc chế tạo vì kèo phải được kiểm tra nằm trong dung sai cho phép trước khi tiến hành. Bất cứ sự thay đổi nào củng phải được thông báo cho Khang Gia Việt Building  để được hỗ trợ kỹ thuật cần thiết.
 
 f)        Việc điều chỉnh lớn so với thiết kế của giàn mái thép phải được thông báo trước công tác thiết kế. Tuy nhiên, nếu việc này thông báo sau thì tránh nhiệm thuộc về của giám đốc dự án, việc sữa chữa phải thông báo cho kỹ sư  Khang Gia Việt để có những điều chỉnh kĩ thuật cần thiết.
 
 g)      Giàn dáo và các phương tiện khác cho việc thi công/ kiểm tra cũng được chuẩn bị đầy đủ trong giai đọan này.
 
 h)      Cần cẩu phải được lắp đặt đúng vị trí nếu trường hợp nó cần sử dụng   sẽ thông bên Khang Gia Việt building sẽ  thông báo trước cho giám đốc dự án trong vòng 2 ngày trước khi dùng cần cẩu cho việc lắp đặt.
 
 II. Bước 2: Quy trình chế tạo/lắp dựng:
 
 Việc tiến hành lắp dựng sẽ được thực hiện theo các bước như sau:
 
 a)     Tất cả các thanh giàn mái sẽ được đặt tại vị trí gần tòa nhà cùng với các phụ kiện đi kèm.
 
 b)     Phải đảm bảo các thanh giàn phải nằm trên mặt đất bằng phẳng. Tại các vị trí không phẳng phải tiến hành kê đệm.
 
 c)      Sau khi giàn mái đầu tiên được chế tạo hòan thành, ta dùng giàn mái này như một giàn mẫu để tiến hành thi công chế tạo các giàn tương tự tiếp theo. Do đó, việc đảm bảo sự chính xác của giàn mẫu theo bản vẽ thi công là hòan tòan cần thiết.
 
 d)      Dùng C-chanel làm đường dẫn để đảm bảo việc thi công các giàn mái tiếp theo sẽ chính xác tương tự như giàn mẫu.
 
 e)      Sau khi tất cả giàn đã hòan thành công việc chế tạo, dùng cần cẩu nâng giàn đầu hồi lên và tiến hành lắp đặt theo vị trí xác định trên bản vẽ thi công.
 
 f)        Tiến hành kiểm tra việc chính xác vị trí cũng như cao độ của giàn mái thứ 1 theo bản vẽ thi công.
 
 g)      Khi giàn đã được kiểm tra chính xác vị trí và cao độ, tiến hành việc nối giàn với “Wall plate” bằng “Triple grid” theo bản vẽ chi tiết hay theo tiêu chuẩn trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt.
 
 h)      Chuẩn bị các thanh giằng tạm để đảm bảo độ ổn định của giàn mái trước khi giằng cố định được cung cấp.
 
 i)        Lặp lại bước (g) & (h) cho các giàn tiếp theo.
 
 j)        Cố định các thanh giàn mái bằng các thanh batten tại vị trí thanh giàn trên để ngăn chặn chuyển vị theo phương dọc nhà và theo đúng vị trí thiết kế.
 
 k)      Tiến hành lắp đặt các lọat kiểu giàn khác theo cùng một phương pháp.
 III.Bước 3: Điểm tựa bên trong:
 
 Tại vị trí có dầm mái bên trong mặt bằng mái, và vị trí này được chỉ định làm chổ tựa thêm cho giàn mái thì được cung cấp khối chống đỡ. Tại vị trí này giàn mái phải được cố định, khối chống cũng phải đảm bảo cùng cao độ với dầm mái biên.
 
 B. LỢP MÁI:
 
 Chú ý tránh chất tải quá nặng lên giàn vì kèo khi đưa ngói lên mái. Những hướng dẫn sau đây được xem là phù hợp để tránh việc sụp mái khi vật liệu mái là nặng (ngói):
 
 1)         Kệ nâng ngói không được đặt trực tiếp toàn bộ lên giàn mái. Trong khi nâng, kệ nâng chỉ được tựa một cạnh lên mái, và dây cẩu phải được giữ căng treo kệ nâng cho đến khi việc bốc dỡ ngói hòan tất.
 
 2)         Mặc dù không được khuyến khích, kệ nâng có thể đặt trực tiếp lên mái trong trường hợp số ngói nâng không vượt quá 50 viên trong mổii lần vận chuyển.
 
 3)         Kệ nâng có kích thước một phương phải dài hơn 1200mm, điều này cho phép khi tấm nâng đặt xuống mái, nó sẽ được đặt trên ít nhất hai (02) giàn mái chính. Kích thước thường dùng của tấm nâng là 0.9m x 1.25m
 
 4)         Thông thường, ngói được đặt theo từng chồng lên trên giàn chính. Nếu chồng ngói phải đặt giữa hai giàn, ta cần phải chú ý cẩn thận trường hợp quá tải.
 
 5)         Nếu đặt trên giàn chính, mỗi chồng ngói không được đặt quá 6 viên, nếu mổi viên ngói có trọng lượng 5kg, nghĩa là lực tập trung không vượt quá 30kg. Nếu giàn chồng gạch này đặt nằm khỏang giữa hai giàn mái, số viên ngói ở mổi chồng không vượt quá 4 viên (20kg)
 
 6)         Các chồng ngói phải đặt so le và rải đều trên tòan bộ diện tích mái. Cách đặt này để tránh sự biến dạng của thanh giàn trên do có quá nhiều tải trọng lên trên diện tích nhỏ.
 
 7)         Mái ngói không được phép nâng trong thời gian dài liên tục, mà phải nâng lên từng đợt rồi rãi đều ngay lập tức.
 
 8)         Chồng ngói không được để qua đêm trên mái, thời gian phải được dự tính đủ cho việc chất và lắp ghép hòan chỉnh một mái trước khi ngày làm việc kết thúc.
 
 Những hướng dẫn trên sẽ giúp cho việc lắp đặt mái được diễn ra an tòan và chính xác.Khang Gia Việt sẽ không chấp nhận những đổ vỡ do việc lắp đặt mái ngói không tuân thủ theo những quy định trên.
 C. TẢI TRỌNG CHO PHÉP:
 Tải trọng cho phép tác động lên giàn mái không vượt quá giá trị tải phân bố 166kg/m2 hoặc tải trọng đều 200kg/m (dùng cho bước nhịp giàn 1.2m). Ví dụ cho việc quá tải gây ra với kệ đầy ngói như sau:
 
 - Tải tập trung với 100 viên ngói = 500kg.
 
 - Cho rằng lúc nào kệ nâng ngói phải tựa lên trên hai giàn mái chính.
 
 - Do đó, mỗi một bên giàn sẽ nâng một khối lượng là 250kg/m tác động trực tiếp lên thanh giàn trên.
 
 - Ứng suất sẽ tăng lên khi bề rộng của tấm nâng nhỏ hơn 1m.
 
 Mặc dầu trong việc thiết kế đã ước lượng vượt tải, cường độ cho phép vật liệu là 550Mpa cho phép chịu tải trọng lớn, nhưng những trường hợp này thì không được khuyến khích.
 
 Tải trọng rung động là lọai tải trọng đặt biệt, phải được quan tâm tính tóan riêng trong thiết kế trong những trường hợp sau:
 
 - Ống dẫn nước hay ống thóat nước phải đặt cao hơn thanh giàn dưới để tránh trường hợp tiếp xúc giữa hai vật liệu.
 
 - Tất cả các quạt trần phải được cung cấp giá đỡ riêng. Nếu trong trường hợp giàn thép là đỡ, ta phải cô lập riêng tải trọng rung này và thông báo với Khang Gia Việt trước khi lắp đặt.
 
 - Ở những vị trí có rung động lớn như máy phát điện, ống nước áp lực cao..etc. Những mối liên kết phải được kiểm tra lại, nếu không, thì phải có biện pháp xử lý riêng.
 
 Giàn mái không được thiết kế cho việc chống đỡ các bệ nước mái, do đó, các bệ nước này phải có hệ thống chống đỡ riêng. Giám đốc dự án/khách hàng phải cung cấp vị trí và kích thước của bệ nước mái trước khi việc thiết kế bắt đầu. Trong trường hợp phải xảy ra việc sửa chữa giàn mái do vị trí bệ nước mái không được cung cấp, chi phí cho việc sữa chữa này phải do bên khách hàng chịu.
 
 D. THÔNG SỐ VẬT LIỆU:
 
 I. Thông số kĩ thuật:
 
 1)       Sản phẩm TTTRUSS được làm từ thép cường độ cao mạ kẽm hay mạ nhôm/kẽm theo tiêu chuẩn JIS G3302.
 
 2)       Những cấu kiện đính kèm như Triple grid, Hip Braker, Creepers… đều làm từ thép cường độ cao mạ kẽm hay mạ nhôm kẽm như trên.
 3)        Những tiết diện dùng trong sản phẩm TTTRUSS và những thông số kỹ thuật chung được trình bày theo bảng đính kèm : 
STT
Mã hàng
Thông số kỹ thuật
Cao(D)
 mm
Rộng(B)
 mm
Mép(s)
 mm
Độ dày(t)
 mm
1
TC100.10
100
42.0
 
1.0
2
TC100.75
100
42.0
 
0.75
3
TC75.10
75
38.0
 
1.0
4
TC75.75
75
38.0
 
0.75
5
TC40.75
40
38.0
 
0.75
6
TS40.48
40
28.0
 
0.48
7
TV15.75
15
15.0
 
0.75
8
TS40.60
40
38
 
0.6
9
TS61.48
61
35.0
 
0.48
10
TS61.75
61
35.0
 
0.75
 
E.Tiêu chuẩn thiết kế Hệ Khung Kèo TTTRUSS :
 Tiêu chuẩn thiết kế dùng để tính toán cường độ ứng suất & khả năng chịu lực của giàn thép được tuân thủ một cách chính xác theo những tiêu chuẩn thiết kế quốc tế như sau:
 I.Tiêu chuẩn thiết kế:
Tiêu chuẩn Úc AS4600 (1996) dùng cho kết cấu thép cán nguội
Tiêu chuẩn Úc AS1170: Tải trọng thiết kế
Tiểu chuẩn Úc AS4100 thiết kế kết cấu thép
Tiêu chuẩn Úc AS1397 tấm kim loại mạ kẽm hoặc nhôm kẽm
Tiêu chuẩn Úc AS3566 Vít tự khoan trong xây dựng
 II. Tiêu chuẩn thiết kế khác:
Tiêu chuẩn Anh BS5950 dùng thiết kế Kết Cấu Thép, phần 1: (1995) Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng kết cấu đơn giản
Tiêu chuẩn Anh BS5950 dùng thiết kế Kết Cấu Thép, phần 5: (1998) Tiêu chuẩn thiết kế cho cấu kiện cường độ cao, mỏng.
Tiêu chuẩn Anh BS6399 dùng thiết kế Kết Cấu Thép, phần 1: (1984): Tải trọng thiết kế cho công trình.
 
1.BẢO QUẢN THÉP MẠ TTTRUSS TRONG KHI LẮP ĐẶT
 
Khi cần cắt thép tại công trường phải sử dụng các phương pháp phù hợp như dùng kéo hay máy cắt điện với lưỡi cắt bằng kim loại (có thể dùng kéo tuy rất khó cắt khi tấm thép đã được cán sóng). Không nên dùng các lọai đĩa cắt, bánh mài vì chúng sẽ tạo ra mạt sắt rất nóng làm hư lớp mạ.
 TTTRUSS KHUYẾN CÁO NÊN DÙNG DỤNG CỤ CẮT NGUỘI VỚI LƯỠI CẮT PHÙ HỢP.  
 Các tấm thép không nên kéo trượt lên nhau vì sẽ gây trầy xước bề mặt. Không nên đánh bóng khi bề mặt bị trầy xước. Sơn sẽ bị bay màu loang lổ. Những vết trầy xước nhỏ tốt nhất nên giữ nguyên hiện trạng. Nếu bị ảnh hưởng nặng thì nên thay tấm thép mới.
 TTTRUSS khuyến cáo không bao giờ được sử dụng viết chì đen để đánh dấu lên Thép C. Vì viết chì đen được làm bằng than chì sẽ có phản ứng với lớp mạ của thép gây ra ăn mòn lớp mạ. Có thể sử dụng viết chì màu để dánh dấu nhưng không phải là chì đen và nên xóa dấu ngay khi có thể.
 
2.TRÁNH SỰ ĂN MÒN GÂY RA BỞI TIẾP XÚC VỚI XÀ GỒ GỖ
 
Xà gồ gỗ tươi hoặc gỗ có xử lý với hóa chất crom-đồng-asen (CCA) không tiếp xúc trực tiếp với thép ZINCALUME® vì các hợp chất axít từ xà gồ sẽ ăn mòn lớp mạ. Thời gian lưu ẩm của bề mặt kim loại là nhân tố của cơ chế ăn mòn ( sản phẩm ẩm càng lâu, sự ăn mòn càng nặng
Thậm chí nước chảy từ xà gỗ có xử lý CCA lên thép ZINCALUME® có thể chứa chất gây ra ăn mòn.
 TTTRUSS khuyến cáo không sử dụng xà gồ gỗ có xử lý CCA cho những kết cấu xây dựng có sử dụng thép mạ kim loại như: tấm lót mái và trần nhà, hàng rào xây dựng composite, sàn nhà, hoặc trang trí ngoài trời ở những vùng có độ ẩm cao.
Nếu dùng xà gồ gỗ có xử lý CCA thì phải sơn cách ly lên xà gồ hoặc kết cấu thép hay cả hai trước khi lắp dựng.
Việc xấy khô các xà gồ gỗ được khuyến các trong bất kỳ trường hợp nào một khi chúng tiếp xúc trực tiếp với thép mạ.
 
3. LƯU TRỮ VÀ LẮP DỤNG Ở CÔNG TRƯỜNG
 
Thép mạ TTTruss là loại thép bán thành phầm chất lượng cao. Để đảm bảo những sản phẩm chế tạo từ chúng vẫn duy trì được chất lượng trong suốt quá trình lưu trữ ở công trình cũng như lắp dựng, có rất nhiều vấn đề cần được hiểu và lưu ý đến.
Tìm những nguồn thông tin trong mục này để nhận được những hướng dẫn sử dụng các sản phẩm của  TTTruss với gỗ, chất bịt kín, thép đà, xi măng và đất. Đồng thời có những thông tin như: lợp mái, giảm tiếng mưa, giảm hư hại liên quan đến hiện tượng đọng nước và cả về việc sơn cho các sản phẩm thép
 
4.BẢO QUẢN THÉP TTTRUSS SAU KHI LẮP ĐẶT
 
Cách thức bảo dưỡng đơn giản cho thép Steeltruss là  thường xuyên xịt sạch bằng nước sẽ không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn duy trì được vẽ hấp dẫn của công trình, do vậy bảo vệ tài sản của bạn. Những ứng dụng mà bề mặt sơn được rữa trôi tư nhiên bởi nước mưa thì không cần phải áp dụng cách thức bảo dưỡng này, như mái.  Một số ứng dụng khác như vách dưới mái, cửa nhà xe và máng xối dưới mái thì nên ứng dụng cách thức bảo dưỡng rửa sạch thường xuyên.
Những khu vực mà không được rửa trôi bởi nước mưa thường xuyên thì nên xịt sạch ít nhất 6 tháng một lần và thường xuyên hơn với những vùng ven biển nơi hay bị ăn mòn do hơi muối và những vùng thường có lượng khí thải công nghiệp cao.
Trong trường hợp nếu cách thức bảo dưỡng đơn giản bên trên không làm sạch được các vết bẩn dính trên bề mặt của sơn, nên sử dụng phương pháp sau
  • Rửa sạch bề mặt bằng xà phòng nhẹ hoặc nước rửa chén với nước ấm.
  • Nên sử dụng mút xốp, vải mềm hoặc bàn chải nhựa mềm, và rửa nhẹ nhàng tránh làm mất độ bóng.
  • Xịt rửa toàn bộ bề mặt Thép  bằng nước sạch ngay sau khi vệ sinh để làm trôi hết vết xà phòng hay bột giặt.
Không được sử dụng các chất tẩy rửa có tính mài mòn hay dung môi như dầu thông, xăng, dầu lửa, dung dịch pha sơn lên bề mặt của thép.
 
5. BẢO QUẢN TTTRUSS TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT
 
Việc bảo quản và lưu kho Thép mạ TTTRUSS trước khi lợp là rất cần thiết để bảo đảm tuổi thọ của sản phẩm sau khi lợp. Nếu chưa được sử dụng ngay, các tấm thép phải được xếp lại ngay ngắn hoặc bó gọn lại và để cách ly mặt đất, che chắn các góc nếu cần thiết để tránh mưa và hơi ẩm. Hiện tương mao dẫn cũng có thể làm thấm nước vào các tấm thép trên bó hoặc các vòng trên cuộn thép. Điều này có thể làm thép bị ố do lưu kho ẩm và giảm tuổi thọ sản phẩm.
 Nếu có cuộn thép bị ẩm ướt phải đươc lựa ra ngay và dùng vải sạch để lau bề mặt bị ẩm. Các tấm thép này sau đó phải được xếp vào nơi thông thoáng để làm khô
Phải tuyệt đối thận trọng với bề mặt lớp sơn cho đến khi nó được làm khô và cứng lại như bình thường. Hơi ẩm giữa các tấm thép ZINCALUME® có thể gây ra ố hoặc rỉ sét.
Bảng 1 sẽ hướng dẫn cách phục hồi các tấm thép bị hỏng.
Chùi rửa
 Sơn lót và Sơn phủ
1.     Dùng nước rửa sạch bụi.
2.     Dùng dung môi (thinner) lau sạch lớp ván bám trên bề mặt.
3.     Dùng bàn chải kim loại để chà sạch chổ rỉ sét, lưu ý không chà quá sâu vào lớp mạ.
 
 
 
 
 
1.      Lựa chọn sơn phù hợp với yêu cầu của môi trường (ăn mòn).
2.      Tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất sơn.
3.      Không pha trộn các hiệu sơn lót cũng như sơn phủ khác nhau
4.      Sơn 2 lớp sơn phủ trên lớp sơn lót.
Gọi điện SMS Chỉ đường