TTTRUSS - HỆ GIÀN THÉP MẠ 3 LỚP

SỬ DỤNG THÊM 1 LỚP KÈO THAY VÌ 2 LỚP NHƯ KẾT CẤU

HỆ GIÀN THÉP MẠ 3 LỚP

TTTRUSS - HỆ GIÀN THÉP MẠ 3 LỚP
Gọi điện SMS Chỉ đường