TTTRUSS - HỆ GIÀN THÉP MẠ 2 LỚP

TTTRUSS - Hệ giàn thép mạ 2 lớp được ưa chuộng và lực chọn rộng rãi nhất hiện nay, kết cấu mái sử dụng kèo chữ A.

HỆ GIÀN THÉP MẠ 2 LỚP

TTTRUSS - HỆ GIÀN THÉP MẠ 2 LỚP
Gọi điện SMS Chỉ đường