Nhà chú Thái, Ninh Hoà, KH

Vật liệu thép mạ

Khung kèo mái ngói

Gọi điện SMS Chỉ đường